เมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เนื่องในสถานการณ์ที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบ ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ โรคระบาดของ Covid-19 โดยเฉพาะประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง อาชีพค้าขาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง พวกเขาเหล่านั้นมีเงินเดือนน้อย หาเช้ากินค่ำเมื่อพบสถานการณ์เช่นนี้แล้วพวกเขาเหล่านั้นต้องได้รับความเดือดร้อนในแต่ละวัน ดังนั้น พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จึงได้จัดโครงการจัดทำปิ่นโต อาหารสู่บ้าน ผู้ป่วย และ ผู้ที่มีรายได้น้อย จึงคิดที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ กินดี อยู่ดี อีกระดับหนึ่ง ช่วงภาวะเศรษฐกิจฝืดเคียง ประชาชนบางกลุ่ม ก็ไม่สามารถชักหน้าถึงหลังได้ จึงจัดตารางส่งปิ่นโตให้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบภาวะโควิด–19 เศรษฐกิจฝืดเคือง เพราะมีรายได้น้อย โดยเฉพาะวันนี้ (26 พ.ย.64) จัดโครงการส่งปิ่นโต อาหารสู่บ้านผู้ยากไร้ จำนวน 6 สาย 169 ปิ่นโต ดังนี้ 1.สายท่าศาลาหัวช้าง 16 ราย 2.สายวัดซาก 30 ราย 3.สายหนองบัวขาว 40 ราย 4.สายสะมะเกลือ 36 ราย 5.สายบ้านน้ำจั้น 21 ราย 6.สายโนนหัวช้าง 26 ราย รวมทั้งหมด 6 สายจำนวน 169 รายปิ่นโต