เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พันตำรวจเอกชวลิต นาคสุข ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและดูการเตรียมความพร้อมและการอบรมเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)ในการเลือกตั้ง นายกและ ส.อบต.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 พร้อมสอบถามปัญหาอุปสักในการเตรียมการเลือกตั้งกล่าวให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมโดยมีนายสนิท จริงสุระ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรพร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบต.ดู่ทุ่งให้การต้อนรับ