วันนี้ (26 พ.ย.64) พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพื่อลดอัตราความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง จึงเป็นที่มาของโครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งต่อมา ทางสมาคมผู้ประกอบกิจการโรงโม่หินในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้สนับสนุนทุนทรัพย์ จำนวน 200,000 บาท ในการดำเนินโครงการฯ และด้วยความร่วมมือจาก วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับรางวัลหุ่นยนต์กู้ภัย เป็นผู้ศึกษา วิจัย และประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ทั้งนี้ จากความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน จึงสามารถทำให้โครงการดังกล่าวข้างต้นประสบความสำเร็จ เป็นหุ่นยนต์สนับสนุนเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดของชาวบุรีรัมย์ เพื่อพิทักษ์ และรับใช้ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป โดยได้มีพิธีรับมอบหุ่นยนต์สนับสนุนเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด จากสมาคมผู้ประกอบการโรงโม่หินจังหวัดบุรีรัมย์ เรียบร้อยแล้ว ที่ หอประชุมชัยจินดา ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์