วันที่ 26 พ.ย.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์โควิด-19จังหวัดภูเก็ต วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 (ระลอกเมษายน) ดังนี้
- ยอดเดิมยกมา(ในจ.) =16,758ราย
- ผู้ติดเชื้อรายใหม่ = 128 ราย
- ผู้ติดเชื้อรับกลับมา = 0 ราย
- ผู้ติดเชื้อลูกเรือ ตปท = 0 ราย
- ผู้ติดเชื้อ ตปท. = 0 ราย - ผู้ติดเชื้อ Sandbox = 1 ราย
- ผู้ติดเชื้อT&G = 0 ราย
- ผู้ติดเชื้อรับจากตจว = 0 ราย
- ผู้ติดเชื้อกลับบ้าน = 52 ราย
- ผู้ติดเชื้อส่งต่อ ตจว = - ราย
- เสียชีวิต = 2 ราย

* สรุปผู้ติดเชื้อทั้งหมด =17,202 ราย
- ติดเชื้อภายในจังหวัด=16,886ราย
- ติดเชื้อโครงการฯกลับ = 42 ราย
- ผู้ติดเชื้อรับจาก ตจว = 13 ราย
- ผู้ติดเชื้อลูกเรือ ตปท = 19 ราย
- ผู้ติดเชื้อตปท. = 16 ราย - ผู้ติดเชื้อ Sandbox = 251 ราย
- ผู้ติดเชื้อT&G = 17 ราย

* สรุปผู้ติดเชื้อจำหน่าย
- จำหน่ายทั้งหมด = 16,283 ราย
- ครบ 14 วัน = 16,141 ราย
- Lab Error = 2 ราย
- ส่งต่อ ตจว = 3 ราย
- เสียชีวิต(สะสม) = 137 ราย

* คงพยาบาล = 919 ราย
ผลตรวจ ATK
-อ.เมือง 127 ราย พบ 3 ราย
-อ.กะทู้ 28 ราย พบ 3 ราย
-อ.ถลาง 405 ราย พบ 4 ราย
-บนเรือ - ราย พบ - ราย
-แคมป์ - ราย พบ - ราย

* CCC รวม 143 ราย

ขอบคุณข้อมูลและภาพ เพจ สสจ.ภูเก็ต