วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องกันในหลายพื้นที่ โดยปริมาณน้ำฝน 24 ชม.ที่ผ่านมามากสุด ต.คลองพา อ.ท่าชนะ วัดได้ 128 มม. ทำให้น้ำป่าทะลักท่วมเทศบาลตำบลท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี พี่น้องประชาชนได้รับความเดือนร้อนในเขตเทศบาลตำบลท่าชนะ นับเป็นรอบที่ 2 แล้วในรอบสัปดาห์ พระปลัดไกรสร เกสโร เจ้าอาวาสวัดศรีพนมพลาราม อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีพระหนุ่มนักพัฒนา ได้กล่าวว่า ญาติธรรมสายบุญศรีพนม ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ ซึ่งตนเองก็เป็น ครู สอนนักเรียนสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ด้วย จึงได้ประสานงานช่วยเหลือสังคมกันตลอดมา ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ เกิดน้ำท่วมขึ้นอีกครั้ง จึงรีบเปิดโรงทานครัวอาสา “วัดไม่ทิ้งโยม เราไม่ทิ้งกัน “อิ่มคุณ บุญเรา ขึ้นครั้งนี้เป็นรอบที่ 2 แล้วหลังน้ำท่วมในสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อคืนฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ทำให้ ฝายกั้นน้ำห้วยมอด ต.คันธุลี อ.ท่าชนะซึ่งเป็นฝายกั้นน้ำขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับน้ำได้จนพังทะลายลง น้ำไหลทะลักท่วมพื้นที่ และไหลลงสู่ที่ราบโซนริมทะเล ประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้าง ในเขตเทศบาลตำบลท่าชนะ และสถานที่ราชการ ระดับน้ำสูงเฉลี่ย 50-80 ซม. พระปลัดไกรสร กล่าวเพิ่มเติมว่า อาตมา ได้รับการประกาศเตือนจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากพบว่าในขณะนี้ดินได้อุ้มน้ำเต็มที่แล้ว อาจจะเกิดดินโคลนถล่มได้ พร้อมกับเข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล จุดรับบริจาค วัดศรีพนมลาราม ตั้งอยุ่ในเขตเทศบาลตำบลท่าชนะ จัดทำข้าวกล่องปันสุข บริจาคให้พี่น้องญาติโยมในพื้นที่ไปแล้วกว่า 2,000 กล่อง สำหรับผู้มีจิตศรัทธาต้องการร่วมบุญ ได้ตลอดเวลา ต้องการ น้ำดื่มจำนวนมาก วัตถุดิบในการประกอบอาหารสด เช่น ไข่ไก่สด เนื้อหมู เป็ด เนื้อไก่สด ปลา พืชผักผลไม้ น้ำมันพืชประกอบอาหาร กล่องบรรจุสิ่งของ ของใช้เด็กเล็ก นมเด็ก ผ้าอานามัย ยารักษาโรคเบื้องต้น ได้ตามกำลังศรัทธา หรือที่ ครัวอาสาวัดศรีพนมพลารม เลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย 6794744589 พระปลัดไกรสร เกสโร เจ้าอาวาสวัดศรีพนมพลาราม