คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE (กลุ่มดีเด่น) ในพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายภูทร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางสุจิรา เนาวรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน เก็บคะแนนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา และโรงเรียนเสนาประสิทธิ์ อำเภอเสนา โดยมี นายสมชาย จำปาเงิน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการ TO BE NUMBER ONE มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ในระดับพื้นที่ และการประกวดระดับประเทศ ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกระดับภาคกลางและตะวันออก โดยได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 ซึ่งการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศในครั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีคะแนนการตรวจเยี่ยมในพื้นที่ประกวดจังหวัด จำนวน 40 คะแนน อำเภอและชมรม จำนวน 50 คะแนน และจะนำคะแนนไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ต่อไป