วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบโล่ เชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนและผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชน โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้ ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าว โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวจรัญญา ศรีรักษ์ กำนันตำบลบางใบไม้ รับโล่เชิดชูเกียรติ ฯ สำหรับชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นชุมชนที่มีเสน่ห์และความงดงามของวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว และเป็นชุมชนที่ใช้พลัง “บวร” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนสู่ความสำเร็จ ได้แก่ 1.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย จ.เชียงราย 2.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน 3.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ จ.ลำปาง 4.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ จ.แพร่ 5.ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์ 6.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์ 7. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ 8.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส จ.ระยอง 9.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี 10.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ จ.พังงา