เมื่อวันที่ 24 พ.ย.64 เวลา 12:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการฯ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บ้านเลขที่ 21/1 หมู่ที่ 5 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อมอบบ้านให้แก่ นายสุพจน์ แย้มแก้ว ที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านสืบเนื่องจากประสบเหตุอัคคีภัย ซึ่งได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี ในการซ่อมแซมบ้าน เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 101,477 บาท ทั้งนี้กาชาด จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบของใช้ที่จำเป็นเพื่อขวัญและกำลังใจอีกด้วย

โดยมี นายพิทักษ์ โพธ์ธิรัตน์ รักษาราชการแทนนายอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอ เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ รอง สวป.สภ.กาญจนดิษฐ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลช้างขวา รองนายกเทศมนตรี ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน

ซึ่งภารกิจมอบบ้านให้ราษฎรของเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี ในพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ ในครั้งนี้ สร้างความดีใจและความปลาบปลื้ม ให้แก่ครอบครัวของนายสุพจน์ แย้มแก้ว ที่ได้รับการพิจารณาและช่วยเหลือในครั้งนี้