ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ห่วงใยปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ พร้อมเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดทำศูนย์พักพิงสัตว์

วันนี้ (25 พ.ย.2564) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จากการสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดตรัง พบว่า มีมากกว่า 130,000 ตัว มีเจ้าของ 120,000 ตัวและที่เหลือเป็นสุนัขจรจัดกว่า 10,000 ตัว ในขณะที่จังหวัดตรัง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำหมันหรือตอนสุนัขและแมวจรจัด ปีละ ประมาณ 2000 ตัวเท่านั้น

ดังนั้น จังหวัดตรัง จึงได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้เร่งจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ดำเนินการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ ตั้งเป้ามีสถานที่พักพิงสัตว์ต้นแบบอย่างน้อยปีละ 1 แห่ง เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัด โดยในการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ จะดำเนินการจัดหาที่พักพิงและอาหารให้เพียงพอ มีกระบวนการในการจับสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ ส่งเสริมไม่ให้พักพิงนานโดยดำเนินการหาเจ้าของใหม่ควบคู่กันไป นอกจากนี้ ได้เดินหน้าสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของประชาชนในการเลี้ยงสุนัขและแมวด้วย

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้ร่วมกับสโมสรโรตารี่ตรัง จัดทำโครงการทำหมันสุนัขจรจัด เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวในจังหวัดตรัง มาอย่างต่อเนื่อง ลดการเพิ่มขึ้นของสุนัขและแมวที่เป็นแหล่งสุนัข แมวจรจัดในพื้นที่ ลดการสูญเสียจากประชาชนที่ถูกสุนัขจรจัดกัด และลดปัญหาการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนของจังหวัดตรัง โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบทั้ง 10 อำเภอ และมีเป้าหมายสุนัขและแมวได้รับการทำหมันในทุกอำเภอ รวมทั้งจังหวัดไม่น้อยกว่า 4,000 ตัวต่อปี