วันที่ 25 พ.ย.64 นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุค ระบุว่า

"โทรศัพท์พิษ ฤทธิ์ถึงหัวใจ!!!
เคยเตือนแล้วว่าอย่าประมาทกับงูตัวเล็กเพราะอาจมีพิษกัดถึงตายได้!!!

1.บรรทัดฐานของปปช.และศาลฎีกาคือ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเอารถยนต์ของหลวงไปใช้ส่วนตัว แม้เติมน้ำมันเอง ก็มีความผิด
ติดคุกกันมาก็มาก ตกเก้าอี้ในตำแหน่งหน้าที่ก็เยอะ
นี่คือบรรทัดฐานที่ต้องตระหนักสงวรณ์ไว้
อย่าคิดว่ามีอำนาจแล้วศาลจะไม่กล้าลงโทษ!!!!

2.การซื้อโทรศัพท์ให้ข้าราชการเอาไปใช้ ย่อมยากที่จะจำแนกได้ว่าให้ยืมไปใช้ในราชการหรือได้นำไปใช้ส่วนตัวหรือไม่?
ถ้ามีการใช้ส่วนตัวก็มีความผิดตามบรรทัดฐานที่ว่ามา ระวางโทษเท่ากันกับการเอารถหลวงไปใช้นั่นแหละ
เพราะมีความผิดตามกฎหมายบทมาตราเดียวกันและมีโทษเหมือนกัน

และที่สำคัญคือมีความผิดทั้งผู้เอาของหลวงไปใช้ รวมทั้งผู้อนุมัติอนุญาตด้วย!!!
ก็ขอเตือนข้าราชการทำเนียบว่าโทรศัพท์ที่ได้รับแจกมาใช้ครั้งนี้เป็นทุกขลาภเสียมากกว่า!!!
จะแก้ไขกันอย่างไรก็คิดกันเอาเองเถิด"