เมื่อวันที่ 24 พ.ย.64 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมชีบีช จอมเทียนรีสอร์ทพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.อ.มงกุฎ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัดยโสธร(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.สมบูรณ์ ไชยขาว หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ กอ.รมน.จังหวัดยโสธร นายจีรทีปต์ มาตย์เหลือง นายช่างโยธาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคงฯ ในพื้นที่เพื่อชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ของ ศปป.1 กอ.รมน. ต่อผู้บริหารหน่วยส่วนกลางระดับภาคและจังหวัด ให้สามารถพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงในพื้นที่ โดยมี พล.ท.อุดม โกษากุล ผอ.ศปป.1 เป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 193 นาย ทั้งนี้ การปฏิบัติได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด