สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สำนักนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ แถลงการเปิดเส้นทางทางบกระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซีย โดยจะอนุญาตให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ครบโดสแล้ว สามารถผ่านด่านเข้ามาได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการกักโรค ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่สัปดาห์หน้า

โดยสำนักนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ยังระบุด้วยว่า การเปิดเส้นทางดังกล่าว ถือเป็นระยะแรกที่จะอนุญาตให้เฉพาะพลเรือน ที่มีสิทธิพำนักถาวร หรือผู้ถือหนังสือเดินทางมาพำนักแบบระยะยาวของประเทศที่กำลังจะเดินทางเข้าเท่านั้น เพื่อให้คนจากสิงคโปร์ หรือมาเลเซีย สามารถเดินทางกลับเข้าไปเยี่ยมครอบครัวที่พำนักอยู่ในอีกฝั่งได้ ทั้งนี้ ทางการสิงคโปร์มีแผนที่จะขยายการอนุญาตเพิ่มเติมภายหลังอีกด้วย