เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 25 พ.ย.64 ที่ชมรมขี่ม้าจังหวัดนครราชสีมา นายพุฒิพัฒน์ พงษ์ไชยกุล ประธานชมรมเจ้าของม้าแข่งจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายสุพจน์ ชอบทองหลาง ประธานชมรมผู้ฝึกซ้อมม้าแข่งจังหวัดนครราชสีมา นายเกรียงไกร ใช้ฮั้วเจริญ ประธานชมรมผู้ขี่ม้าจังหวัดนครราชสีมาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อมีคำสั่งให้จัดการแข่งขันม้ารวมทั้งหาทางออกให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพม้าแข่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นานร่วม 2 ปี นายพุฒิพัฒน์ เปิดเผยว่า เมื่อรับทราบคำสั่งผ่อนคลายให้ดำเนินกิจกรรมม้าแข่งได้ พวกเราขอขอบคุณพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความหวังกีฬาพื้นบ้านกลับมาฟื้นฟูอาชีพได้อีกครั้ง โดยพื้นที่ตั้งของสนามม้าและเงื่อนไขการเปิดรวมทั้งการจัดกิจกรรมอยู่ในความรับผิดชอบของสนามกีฬาทหาร กองทัพภาคที่ 2 ซึ่งต้องเห็นชอบด้วย พวกเราขอความเห็นใจและขอความอนุเคราะห์กองทัพภาคที่ 2 และผู้บริหารสนามกีฬาทหาร ดำเนินการพิจารณาขออนุญาตตามขั้นตอนกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปิดสนามจัดการแข่งขันโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้พื้นที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับม้าแข่งมากที่สุดของประเทศ มีผู้ประกอบการกว่า 100 ราย จำนวนม้าแข่งประมาณ 300 ตัว คนเลี้ยงม้ารวมทั้งครอบครัวกว่า 1 พันราย ได้รับผลกระทบตั้งแต่โรคกาฬโรคแอฟริกาม้าระบาด ใน อ.ปากช่อง และพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้ม้าแข่งชื่อดังรวมทั้งลูกม้าล้มตายกว่า 500 ตัว วิกฤตโควิด ต้องปิดสนามม้ามาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2563 เป็นเวลาร่วม 2 ปี ต้องแบกรับภาระการดูแลม้าที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 10,000 -15,000 บาท ต่อม้า 1 ตัว หากไม่มีการแข่งขัน ก็ไม่รายได้ อาชีพเลี้ยงม้าแข่งที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนานกว่า 98 ปีต้องจบสิ้น เราขอความเห็นใจผู้มีอำนาจอนุญาตเปิดสนามม้าและจัดการแข่งขันเพื่อให้เราได้ประกอบอาชีพต่อไป ด้านนายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา กล่าวชี้แจงว่า กรณีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 11604/2564 เรื่องการผ่อนคลายให้สนามม้า สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามกัดปลาหรือสถานที่แบ่งสัตว์อื่นๆ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ โดยขออนุญาตตามขั้นตอนและต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการพิจารณาประเด็นความเหมาะสมการเปิดดำเนินการ เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรม เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตรวจสอบติดตามควบคุมกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดรวมถึงมาตรการของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนด พ.ร.บ.การพนัน ในระหว่างจัดการแข่งขันหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการให้เจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่สามารถพิจารณามีคำสั่งให้ยุติการจัดแข่งขันได้ทันที ส่วนผู้ประกอบการสนามแข่งสัตว์ต่างๆ รวมทั้งผู้ที่เข้าชมในสนามต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีการปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมตามมาตรการควบคุมมิให้เกิดเป็นคลัสเตอร์แพร่ระบาดด้วย