กรุงเทพมหานคร รายงานผลการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย.64 เวลา 08.00 น.

ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 28,896 โดส
ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 17,728,848 โดส

ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 8,918,334 ราย
ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 7,877,504 ราย
ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 933,101 ราย