นายอำเภอสหัสขันธ์ เปิดตารางฉีดวัคซีนยกอำเภอ 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน “ฉีดลุ้นโชค” รางวัลที่ 1 เงินสด 2,000 บาท 4 รางวัล รับประกันฉีดจริงลุ้นโชคแจกจริง นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่วว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นกาฉีดวัคซีนในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ ใน 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน เริ่มระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 โดยได้ตั้งเงินรางวัลไว้ทั้งหมด 14 รางวัล รางวัลที่ 1 เป็นเงินสด 2,000 บาท 4 รางวัล รางวัลที่ 2 เป็นเงินสด 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล และรางวัลที่ 3 เงินสด 500 บาท จำนวน 5 รางวัล วันที่ 25 พ.ย. 2564 จะออกหน่วยเคลื่อนที่ไปฉีดวัคซีนที่ศาลาประชาคม หมู่ 3 ตำบลโนนศิลา วันที่ 26 วัดบูรพาภิรมย์ บ้านโป่งเชือก ตำบลนามะเขือ วันที่ 27 พ.ย. โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา ต.โนนน้ำเกลี้ยง วันที่ 28 พ.ย. โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ต.นิคม วันที่ 29 พ.ย. ศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่1 ต.ภูสิงห์ วันที่ 30 พ.ย. - วันที่ 1 – 2 ธ.ค. อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโนนบุรี และ วันที่ 3 ธ.ค. รพ.สต.คำลือชา ต.สหัสขันธ์ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถ Wallk In เข้ามาฉีดวัคซีนได้ นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวอีกว่า สำหรับ “ฉีดลุ้นโชค” ฉีดวัคซีนปลอดภัย ไปไหนก็สะดวก สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. ถึง วันที่ 3 ธ.ค. 64 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะนำของรางวัลไปมอบถึงบ้านร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะแพทย์ และแน่นอนว่าฉีดจริงจ่ายจริง ส่วนราชการในอำเภอสหัสขันธ์ ได้ร่วมบูรณาการสร้างความใจเรื่องการฉีดวัคซีน เพื่อกระตุ้นยอดของการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมและทั่วถึง ร้อยละ 70 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง Covid Free City & Covid Free Mountian และการเปิดเมืองท่องเที่ยว ซึ่งอำเภอสหัสขันธ์ มีสถานที่องเที่ยวสำคัญและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจำนวนมากตลอดทั้งปี เบื้องต้น ภูกุ้มข้าว เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สิรินธร และวัดสักกะวันเป็นพื้นที่นำร่อง สำหรับวัดพุทธาวาสภูสิงห์ และวัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) เบื้องต้นได้รับมาตรฐาน SHA และเตรียมเข้าสู่กระบวนการ พื้นที่ Free Covid และเปิดเมืองท่องเที่ยวต่อไป