เมื่อกลางดึกวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต และชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุนษย์จังหวัดภูเก็ต ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต

นายอัครา สุวัตถิกุล ป้องกันจังหวัดภูเก็ต เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันตรวจค้นจับกุม แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายบริเวณริมชายหาดไม้ขาวต่อเนื่องหาด ทรายแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบเป็น นางสาว น้องหญิง อายุ 18 ปี และ นางสาว เอ เอ อายุ 25 ปี สัญชาติเมียนมา และนายจัตุรงค์ ศรีโภคา พร้อมรถยนต์ตู้ จำนวน 10 ที่นั่ง (สีบร์อนเงิน) แผ่นป้ายทะเบียน 31-1188 ภูเก็ต โดยตั้งข้อหาว่า เป็นบุคคลต่างด้าว (สัญชาติเมียนมา) เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และอีกคนเป็นบุคคลซึ่งให้ เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือด้วยประการใด ๆ แก่บุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าฉัตรไชย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป