วันที่ 24 พ.ย.64 ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงความวุ่นวายในการประชุมสภาฯเมื่อเข้าว่า การที่ตนพูดในที่ประชุมว่าหากจะมีการนับองค์ประชุมกันจริงต้องนำรายชื่อมาเปิดเผย ทำให้ฝ่ายค้านเล่นเกม และอภิปรายไม่สมควรหลายอย่าง แต่ตนไม่อยากให้เป็นประเด็นหรือโต้ตอบมากมาย ฝ่ายค้านอยากให้มีการนับองค์ประชุมอยู่แล้วจึงเสนอให้นับโดยการขานชื่อ ก่อนหน้าที่ฝ่ายค้านจะนับองค์ประชุม ได้มีการลงมติให้เลื่อนวาระการประชุมเรียบร้อย แต่มีฝ่ายค้านบางคนหนึ่งพูดว่ามีการออกเสียงเสียบบัตรแทนกัน ตนรู้สึกไม่สบายใจและพูดออกไปว่าเรื่องการนับองค์ประชุมต้องตรวจดูชื่อฝ่ายค้าแน และรัฐบาล และเรื่องนี้อยู่ในใจตลอด เพราะการเป็นสมาชิกสภาฯอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญข้อบังคับ และประมวลขริยธรรมของส.ส.ข้อที่ 14 ระบุว่า “สมาชิกต้องอุทิศให้กับการประชุมสภาฯต้องตรงต่อเวลา และต้องไม่ขาดการประชุมโดยไม่จำเป็น เว้นแต่เจ็บป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัย” การที่ฝ่ายค้านใช้วิธีการ ไม่มีอะไรก็ให้นับองค์ประชุม และก็ไม่อยู่ในห้องประชุมแสดงตน ป่วนให้ส.ส.รัฐบาล เมื่ออยู่ในสภาก็ต้องทำหน้าที่ ถ้าไม่เห็นด้วยกฎหมายก็ว่ากันไป จะตรวจสอบรัฐบาลก็อภิปรายไม่ไว้วางใจ การนับองค์ประชุมก็ต้องตระหนักด้วยว่าฝ่ายค้านมาประชุมน้อย และพอนับจริง ส.ส.รัฐบาลร่วมประชุม 263 คนมากว่า แต่ฝ่ายค้านมาคนเดียว

"ผมขอฟ้องประชาชน เพราะส.ส.มีหน้าที่ต้องมาประชุม ไม่ได้เขียนในกฎหมายเว้นฝ่ายค้านไม่ต้องประชุมก็ได้ แต่เหตุการณ์ในวันนี้ขอให้สื่อช่วยติดตามการประชุมของฝ่ายค้าน ในส่วนของรัฐบาลหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกำชัยบให้ส.ส.มาประชุมให้ครบ ไม่ได้ห่วง แต่เห็นแล้วไม่สบายที่ฝ่ายค้านใข้วาทกรรมเสมอไม่ประชุมก็ได้ทุกคนได้เงินเดือนเหมือนกัน แต่ไม่มาทำแบบนี้”นายไพบูลย์ กล่าว

เมื่อถามว่าจะร้องเรียนเอาผิดฝ่ายค้านหรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ไม่ทำ เพราะรู้จักคุ้นเคย แต่อย่าใช้นับองค์ประชุมจุกจิก ไม่สง่างาม น่าเกลียนด อยู่ในที่ประชุมแต่ไม่แสดงตัว ไม่อยู่ ไม่มาทำงาน ดังนั้นตนมาขอความเป็ฯธรรม

เมื่อถามย้ำว่าองค์ประชุมเป็นเรื่องรัฐบาล นายไพบูลย์ กล่าวว่า กฎหมายเขียนไว้ตรงไหน ไม่มี องค์ประชุมเป็นเรื่องของสมาชิก แต่ไม่เป็นไรรัฐบาลจะรักษาองค์ประชุม แต่ฝ่ายค้านอย่ามาพูดในลักษณะโยนให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาล เพราะไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายประมวลจริยะรรม และหน้าที่ด้วย