ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ผ่านมา นายวิเชียร สมวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรลงพื้นที่เขตอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรเพื่อเยี่ยมและดูแลความเดือดร้อนของประชาชนให้ครอบคุมทุกภารกิจของ อบจ.ยโสธรที่รับรับชอบในสร้างความผาสุขให้กับประชาชนชาวจังหวัดยโสธรทั้ง 9 อำเภอ เมื่อรถที่นั่งไปพบประชาชนเห็นชาวบ้านนำข้าวเปลือกมาตากแดดให้แห้งบนถนนจึงได้จอดรถลงไปถามความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมทั้งได้ช่วยชาวบ้านเก็บข้าวเปลือกที่ตากแดดจนแห้งแล้วใสกระสอบจนแล้วเสร็จก่อนเดินทางต่อไปพบประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อนำปัญหามาดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนต่ไป