เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 พ.ย.64 ที่หน้าหอประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังเก่า)นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานปล่อยขบวนการรณรงค์ทั้งการเดินและขบวนรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) โค้งสุดท้าย (Big Day) “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตามที่สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร(กกต.)ได้จัดขึ้นโดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการกจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดยโสธรหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. ทุกคน สวมหน้ากากอนามัย ร่วมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ โดยบัตรเลือกตั้งมี 2 ใบ นั้นคือ บัตรเลือกตั้งสีแดง เป็นบัตรเลือกตั้ง นายก อบต. ส่วนบัตรเลือกตั้งสีน้ำเงิน เป็นบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. เพื่อเลือกคนดีมาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป