วันที่ 22 พ.ย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานสภาหอการค้าประจำจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ในฐานะตัวแทนหอการค้าฯสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมงานการประชุมเพื่อร่วมงานการประกวดหอการค้าจังหวัด ประจำปี 2564 (ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กทม.) หลังได้จัดเวทีสัมมนาสภาหอการค้าทั่วประเทศ (ครั้งที่ 39) เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2564 เพื่อประกาศผลการประกวดรางวัลในฐานะองค์กรดีเด่น โดยมี นายธนกร สิริจุติกุล ประธานกลุ่ม YEC สมุทรสาคร ตัวแทนนักธุรกิจกลุ่มสายพันธ์ใหม่ ภายใต้เครือสภาหอการค้าจังหวัด ร่วมเดินทางไปรับรางวัล (หอการค้าจังหวัด ยอดเยี่ยม) จากนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย ที่จัดงานโครงการประกวดเพื่อชิงรางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2564" อาทิ การร่วมพัฒนาสร้างประโยชน์แก่สังคมจึงได้หวังสร้างขวัญสร้างกำลังใจ เพื่อและแสดงความความยินดีชื่นชม ต่อความสามารถสำเร็จขององค์กรหอการค้าแต่ละจังหวัด ซึ่งมีความคิดทางสร้างสรรค์กับผลงานต่างๆ และกิจกรรมร่วมผลักดันด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล เผยว่า ในส่วนของหอการค้าฯสมุทรสาครก็ได้นำเสนอผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงการคัดเลือกมาทุกปี และกระทั่งในปี 64 นี้ทางคณะกรรมการกลางก็มีมติตัดสินให้ทางหอการค้าสมุทรสาคร ได้รับรางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2564" ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "สำหรับทางหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครในส่วนนี้นั้นได้รางวัลประเภทหอการค้ายอดเยี่ยม ทั้งนี้สร้างความปราบปลื้มและดีใจกัน เพราะถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับหอการค้าจังหวัดฯ ที่ผ่านเกณฑ์การทำงานในทุกมิติต่างๆ ตามที่ทางหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กำหนดเกณฑ์ขึ้นมา เพื่อร่วมช่วยเหลือผลักดันพัฒนาจังหวัดฯ กระทั่งทำให้ค้าจังหวัดสมุทรสาครก็สามารถคว้ารางวัล (หอการค้าชั้นยอดเยี่ยม) มาติดต่อกันเนื่องซึ่งนับว่าเป็นปีที่ 4 ด้วย"