“พ่อเมืองพัทยา” ยัน “สุขาวดี” รุกที่ดินสาธารณะ 11 ไร่ แม้ร้องศาลปกครองคุ้มครองแต่ขบวนการถึงที่สุดแล้ว กรณีอ้างที่งอกต้องพิสูจน์สิทธิ์และได้รับความเห็นชอบออกกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อนทำการก่อสร้าง ยันปัญหายืดเยื้อแต่ต้องจบตามขั้นตอนตามกฎหมาย

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวถึงกรณีปัญหาที่ก่อสร้างอาคารรุกที่ดินสาธารณะบริเวณชายหาดกระทิงราย ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ของบ้านสุขาวดี ที่กินพื้นที่สาธารณะไปกว่า 11 ไร่ 1 งาน โดยเรื่องนี้มีการดำเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคารมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่ทางบ้านสุวาดี ก็พยายามเรียกร้องและระบุว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่งอกตามรรมชาตินั้น เรื่องนี้คงตอบได้ว่าจริงๆแล้วการตรวจ สอบและพิสูจน์ทราบนั้นถึงที่สุดแล้ว เนื่องจากหากเป็นที่งอกจริงที่บ้านสุขาวดีก็จะต้องไปยื่นพิสูจน์สิทธิ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้รับความเห็นชอบ และได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างถูกต้องเสียก่อน จากนั้นจึงจะมาทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้ ไม่ใช่มาทำโดยพละการจึงไม่ได้รู้สึกกังวลอะไร เพราะเมืองพัทยาเองก็มีเอก สารในการบ่งชี้และพิสูจน์ทราบอย่างครบถ้วน

เรื่องนี้เป็นปัญหาที่ดำเนินการมาเป็นเวลานานแล้ว แต่เป็นเรื่องของขบวนการทางกฎหมายที่อาจทำให้เกิดความล่าช้าไปบ้าง ซึ่งล่าสุดในฐานะนายกเมืองพัทยาที่เป็นเจ้าพนักงาท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่สาธารณะก็ได้ออกคำสั่งให้ทำการรื้อถอนไปอย่างเด็ดขาดแล้ว โดยแม้ว่าขณะนี้จะมีการไปร้องศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครองชั่ว คราว แต่ถึงอย่างไรเมืองพัทยาก็คงยืนยันว่าจะต้องดำเนินการหากทุกอย่างจบตามขบวนการทางกฎหมาย และคงจะต้องแก้ไขให้เรียบร้อยและสิ้นสุดในเร็ววันนี้...