กลุ่มบริษัท AnyMind ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาโซลูชั่นที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้ในทุกอุตสาหกรรมประกาศเปิดตัว TalentMind ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันกลางเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจใหม่ที่มีแพลตฟอร์มการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหางานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวยกระดับประสิทธิภาพในการสรรหาและจ้างงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์สามารถใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP หรือ Natural Language Processing) กระบวนการวิเคราะห์ประวัติและการเรียนรู้ เข้าใจผู้อื่น เพื่อจับคู่โอกาสในการทำธุรกิจ

โคสุเกะ โซโก ผู้บริหารสูงสุดและผู้ร่วมก่อตั้ง AnyMind Group ให้สัมภาษณ์ว่า แพลตฟอร์มแบบบูรณาการเปิดตัวใน 4 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือก TalentMind – ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์และข้อมูลประวัติเพื่อพิจารณาบุคลิกภาพและการเข้ากับวัฒนธรรมบริษัทของของผู้สมัครผ่านโปรไฟล์ ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ TalentMind Analytics – กำหนดและวิเคราะห์ความสามารถและศักยภาพทั่วทั้งองค์กรและพัฒนารูปแบบการจ้างงานที่กำหนดเองโดยพัฒนาขึ้นในแบบเรียลไทม์ ขั้นตอนที่ 3 การค้นหา TalentMind - การมีส่วนร่วมกับผู้สมัครโดยตรงบนแพลตฟอร์ม ขั้นตอนที่ 4 การจับคู่แบบ TalentMind - การจับคู่ผู้สมัครกับบริษัทโดยพิจารณาจากรูปแบบการจ้างงานและความสามารถขององค์กร

โดยหลังจากที่ลูกค้าลงทะเบียนโปรไฟล์ในแพลตฟอร์ม TalentMind แล้ว นายหน้าและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และประวัติย่อเพื่อทำความเข้าใจลักษณะบุคลิกภาพ, ศักยภาพความสามารถ และ ทักษะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้เชิงลึกด้วยกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและพัฒนารูปแบบการจ้างงานแบบกำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมในแบบเรียลไทม์ โดยพิจารณาจากอัตราการยอมรับของผู้สมัคร, วัฒนธรรมของบริษัทที่มีอยู่และความสามารถศักยภาพของพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงภายในองค์กร แบบจำลองการจ้างงานเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อจับคู่ผู้สมัครกับองค์กรเพื่อให้บริษัทสามารถหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับความต้องการจ้างงานและวัฒนธรรมองค์กรได้ดีที่สุด”

โดยที่ผ่านมาได้ปรับเพิ่มจำนวนพนักงานของเราอย่างรวดเร็วในช่วง 20 เดือน และพบว่าพื้นที่ในกระบวนการจ้างงานที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม ทีมงานทรัพยากรมนุษย์ของเราได้รวม TalentMind เข้าไปในกระบวนการทำงานของพวกเราแล้วและได้ใช้แพลตฟอร์มนี้ในการจ้างงานเพิ่มเติมสำหรับการเติบโตในแนวดิ่ง”หรือแนวตั้งที่ขยายกว้างนี้ แพลตฟอร์ม TalentMind ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือจับคู่ด้วย AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ให้บริการโดยบริษัทลูก CastingAsia สำหรับผู้อิทธิพลทางการตลาด

"เราใช้เครื่องมือ AI ของเราเพื่อขับเคลื่อนการจับคู่ของผู้มีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์กับแบรนด์ต่าง ๆและตอนนี้กำลังขยายไปในอุตสาหกรรมทรัพยากรมนุษย์ ในท้ายที่สุดเราต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดด้วยชุดโซลูชั่นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งมวล

โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการในเดือนเม.ย.59 ของ AdAsia Holdings บริษัทลูก AnyMind Group อายุ 21 เดือน ได้ขยายสาขาไปยังสำนักงานกว่า 10 แห่งใน 9 ประเทศ โดยมีพนักงานกว่า 260 คนและมีเป้าหมายที่จะขยายไปถึง 15 แห่งทั่ว 14 ประเทศด้วยจำนวน 400 คนในปลายปี 61

AnyMind Group เป็นบริษัท แม่ของ AdAsia Holdings,TalentMind และ CastingAsia พร้อมด้วยเครื่องมือจับคู่แบบ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยกรรมสิทธิ์ของ AnyMind Group มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขนาดของอุตสาหกรรมธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้วยชุดโซลูชั่น AnyMind Group ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์มีสำนักงาน 10 แห่งใน 9 ประเทศพร้อมพนักงานกว่า 260 คน

สำหรับAdAsia Holdings เป็น บริษัท เทคโนโลยีที่ให้บริการผู้โฆษณาและผู้เผยแพร่โฆษณาพร้อมโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการโฆษณาออนไลน์และความต้องการในการสร้างรายได้จากไซต์ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ AdAsia Digital Platform, AdAsia Ad Network และ AdAsia Video Network สำหรับนักโฆษณาและนักการตลาด AdAsia Holdings ยังให้บริการด้านโฆษณาที่มีการจัดการซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาในการสร้างรายได้จากกลยุทธ์และการสร้างรายได้จากเว็บไซต์ และการผลิตแคมเปญเชิงสร้างสรรค์