นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น”แก่ นายชาตรี สุวรรณิน อธิบดีอัยการสำนักงานการบังคับคดี และนายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี ในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนฯ ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง