ปฏิเสธไม่ได้ว่าความต้องการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย รับนโยบายเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้งภาคบริการ ภาคเกษตร อุตสาหกรรมมีค่อนข้างสูง

ที่สำคัญคือการผันตัวขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการเองของแรงงานต่างด้าวก็เริ่มมีจำนวนมากขึ้น เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ขบวนการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติยิ่งเติบโต ซึ่งขบวนการเหล่านี้ไม่ได้สนใจว่า ชะตากรรมของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ เมื่อเสียเงินจ่ายค่าหัวมาแล้วถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่แล้วจะเป็นอย่างไร และไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ที่แรงงานเหล่านี้ อาจมีความไม่ปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะกระบวนการคัดกรองโควิด

แม้ฝ่ายความมั่นคงจะพยายามเข้มงวดกวดขันเพื่อปิดช่องโหว่ตามแนวชายแดน พบมีการจับกุมได้วันละ 100-200 คน แต่ก็ยังพบว่ามีการทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มอบหมายในที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมาให้มีการพิจารณาดำเนินการทำบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU นำเข้าแรงงานในส่วนที่ขาดแคลน แต่จะต้องปลอดภัยจากโควิด-19 ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจการก่อสร้างที่ต้องหยุดชะงัก และบางกิจกรรมที่ขาดแคลน

ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการลักลอบ แม้ทุกวันนี้จะมีการสกัดกั้นและควบคุมรวมถึงการส่งกลับแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายทุกวัน ตลอดจนได้มีการติดตามสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการนำพาแรงงานเถื่อนเข้าประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนายทุน ข้าราชการ เรือ รถ รับจ้าง ถือเป็นขบวนการค้ามนุษย์

ขณะที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายนั้น กระทรวงแรงงานได้ประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออกหมายจับผู้นำพาและจะนำเข้าสู่กระบวนการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อทำการยึดทรัพย์ ถึงบอกว่าเราเอาจริงนะเรื่องพวกนี้ จึงขอให้ผู้ประกอบการรออีกแค่ 20 วัน หรือไม่ถึง 2-3 สัปดาห์ ก็จะจบกระบวนการในการนำเข้า MOU แล้ว

อย่างไรก็ตาม เราเห็นว่านอกจากจะต้องเร่งกระบวนการ MOU เพื่อให้ได้แรงงานต่างด้าวที่ปลอดภัยแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องติดตามและดูแลมาตรฐานของแรงงานต่างด้าว ไม่ว่าจะเป็นการได้รับวัคซีน และการอยู่อาศัยในที่พักหรือแคมป์คนงานตามมาตรการสาธารณสุข รวมทั้งมีระบบในการตรวจคัดกรองเป้นระยะ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการระบาดใหญ่ซ้ำรอยที่ผ่านมา