"หมออุดม"แนะครูปรับการสอน มุ่งเน้นพัฒนาทักษะผู้เรียน ต้องคิดวิเคราะห์เป็น

วันที่ 15 ม.ค.61 นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันครู 16 ม.ค.2561 ตนเห็นว่า ครูมีความสำคัญที่จะเป็นแรงผลักดันให้เด็กมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ให้มีศักยภาพ มีความรู้ มีทักษะที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว เกิดประโยชน์กับหน่วยงานที่เขาไปอยู่ รวมถึงเกิดประโยชน์กับชุมชนและประเทศชาติ

ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่ครูทำหน้าที่น้อยและควรต้องพัฒนาคือ สอนเรื่องทักษะความรู้ด้านกว้าง ไม่ใช่สอนเฉพาะเนื้อหาวิชาการเพียงอย่างเดียว ซึ่งปัจจัยองค์ประกอบเหล่านี้มีส่วนสำคัญทำให้บัณฑิตที่จบไปแล้ว ประสบความสำเร็จกับการทำงาน เพราะบางคนมีความรู้แต่สื่อสารกับใครไม่ได้ เป็นผู้นำไม่ได้ ทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่เกิดการพัฒนา ตรงนี้เป็นสิ่งที่ตนอยากให้ครูปรับตัวเอง เน้นสอนความรู้ด้านกว้างมากขึ้น

“ขณะเดียวกันผมคิดว่า ครูต้องปรับเรื่องกระบวนการเรียนการสอนใหม่ เพราะสิ่งที่เราอยากเห็นคือ ต้องการให้ประเทศพึ่งพาตนเองได้ ลดการนำเข้า นั่นคือต้องสร้างนวัตกรรมเองได้ แต่ด้วยโครงสร้างการสอนปัจจุบันซึ่งสอนให้เด็กจำและเข้าใจเป็นหลัก ไม่ได้ทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมได้ เด็กต้องคิดวิเคราะห์เป็น ตรงนี้จึงตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย ดังนั้น การปรับกระบวนการเรียนการสอนเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะตอบโจทย์ประเทศจริง ๆ ซึ่งครูจะมีผลต่อการเรียนการสอนอย่างมาก ดังนั้นถ้าครูดี มีคุณภาพ มีความเข้าใจในสิ่งที่โลกกำลังเปลี่ยน เชื่อว่าครูจะถ่ายทอดสิ่งนั้น และจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กเข้าใจและสร้างความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง นำสิ่งนั้นพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป” นพ.อุดม กล่าว