“นายกฯ” เปิดงานวันเด็กกระทรวงศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ “ติวฟรี.คอม” ขอเด็กเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ไม่ตกเป็นเครื่องมือข้อมูลบิดเบือน ย้ำพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม ร่วมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คุย “เยาวชนสัมพันธ์” ให้ภูมิใจที่มีส่วนทำให้แผ่นดินนี้สูงขึ้น

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 13 ม.ค. 61 ที่กระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ นายอุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ข้าราชการ ผู้ปกครอง และเยาวชนจำนวนมากร่วมกิจกรรม โดยทันทีที่มาถึงนายกฯได้ถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และรับชมการแสดงของเด็กและเยาวชน

จากนั้นนายกฯกล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่ผู้ใหญ่จะได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ เพราะเด็กคือพลังสำคัญ ที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว การติดต่อสื่อสาร การเจริญเติบโตทางเทคโนโลยี ระบบดิจิตอล พัฒนามากขึ้นตามลำดับ เราจึงต้องหล่อหลอมสร้างสังคมที่มีความสุข โดยเริ่มตั้งแต่เด็กๆที่ต้องอบรมให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้ว่าอะไรดีไม่ดี รู้หน้าที่ของตนเอง มีความกตัญญู ซึ่งผู้ปกครองก็ต้องมอบความรักความอุ่นให้แก่เด็กด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และลูกๆต้องสร้างตัวเอง อย่าให้เป็นภาระของพ่อแม่ เพราะเขาเลี้ยงเรามาจนโตแล้ว

นายกฯ กล่าวว่า สิ่งที่เราต้องพัฒนา ส่งเสริม ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และต้องระมัดระวังตนเองด้วย เพราะเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้นตามลำดับ เราจึงต้องเตรียมความพร้อม การคิดอย่างมีวิสัยทัศน์ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในการระมัดระวังสิ่งที่สอดแทรกเข้ามาในระบบเทคโนโลยี เพราะการใช้เทคโนโลยีในเรื่องการประกอบการ การเรียนรู้ ผสมกันไปหมด จึงเป็นเวลาสำคัญ โดยเฉพาะในรัฐบาลนี้ ที่กระทรวงศึกษาธิการเน้นให้เรียนรู้ในตรงนี้ ไม่ใช่แค่เพียงวิชาการอย่างเดียว สิ่งที่เด็กทุกคนต้องพยายามทำต่อไปคือ การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ตั้งมั่นอยู่ในความดีมีคุณธรรม

นายกฯ กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่ตนอยากจะเรียนให้ทราบ ทุกคนยังไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลนี้ต้องกำหนดแนวยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพราะเรามองว่าอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีคนเกิดแบบวันนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องคิด รัฐบาลนี้เข้ามาได้วางยุทธศาสตร์ตรงนี้แล้วเดินไป มีการปฏิรูปในทุกยุทธศาสตร์ กิจกรรมเหล่านี้จะทำให้สร้างคนที่ดีขึ้นมา 20 ปีข้างหน้า ไม่ใช่เวลาที่ยาวนานมาก หรือเร็วมาก อยู่ในขั้นตอนที่ต้องเตรียมการ ตอนนี้รัฐบาลใช้เวลามา 3 ปีแล้ว รัฐบาลนี้ต้องการให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการเดินไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ไม่แน่อีก 20 ปีข้างหน้าประเทศไทยอาจเป็นประเทศที่มีรายได้สูง มีคุณภาพสูง และสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆได้ ทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพต่อไปในเวทีโลกในอนาคต

นายกฯ กล่าวอีกว่า สิ่งสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติคือความมั่นคง ศักยภาพในการแข่งขัน ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของคน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ ก็ขอให้ทุกคนช่วยกัน ส่วนการคิดวิเคราะห์ ต้องมีหลักการและเหตุผล ไม่ใช่พูดหรือฟังอะไรก็เชื่อไปหมด เพราะหลายอย่างบิดเบือนและไม่ถูกต้อง ต้องแยกแยะให้ออก ดังนั้นเราต้องเตรียมการตรงนี้ ไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้เท่าทัน แล้วในที่สุดจะตกเป็นเครื่องมือ และอาจจะผิดกฎหมายด้วย ดังนั้นต้องช่วยกันคิดว่าจะทำให้สังคมปลอดภัยได้อย่างไร ก็ขอฝากความหวังให้กับกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา ที่จะทำให้สังคมนี้เป็นสังคมที่ปลอดภัย อบอุ่น และมีคุณภาพ

จากนั้นนายกฯได้เดินทักทายเด็กๆในซุ้มกิจกรรมต่างๆ และเปิดตัวเว็บไซต์ “ติวฟรี.คอม” โดยรับชมรายละเอียดของโครงการติวฟรีผ่าน www.tuifee.com ตัวอย่างติวฟรีบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และการแสดงการใช้งาน Application Echo English บนแท็บเล็ต ก่อนทดสอบการใช้แท็บเล็ตบังคับหุ่นยนต์ให้เดินตามเส้นทางที่กำหนดให้

ต่อมานายกฯเดินมายังเวทีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) บริเวณสนามหญ้าสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อมอบโอวาทแก่ “เยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล” ว่า ปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้วที่มาพูดกับเด็กๆ ตนอยากเห็นความก้าวหน้าของการฝึกเยาวชนสัมพันธ์ ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง มีผู้เข้ารับอบรมนับล้านคนแล้วในขณะนี้ ซึ่งจากสิ่งที่ผ่านมาที่ได้ทำงานร่วมกันหลายอย่าง เกิดประโยชน์กับประเทศ เพียงแต่เราต้องทำให้รวดเร็ว และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะโลกวันนี้เป็นโลกของการเปลี่ยนแปลง เป็นโลกโลกาภิวัฒน์ เป็นโลกที่ข้อมูลข่าวสารกระจายไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีในเรื่องการใช้เทคโนโลยี ต้องมีความสอดคล้องกับอนาคต อาชีพ การงาน

นายกฯ กล่าวว่า วันนี้รัฐบาลก็พยายามทำอย่างเต็มที่ เช่น งานวันเด็กปีนี้มีการเปิดเว็บไซต์ติวฟรี เด็กๆไม่ต้องเสียเงินไปติวเอง ตรงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เทคโนโลยี และเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในอนาคตข้างหน้า ถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ ไปติดตามเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ชีวิตก็จะหมดไปวันๆไม่ได้อะไรขึ้นมา แต่ถ้าแบ่งเวลาส่วนหนึ่งเรียนในห้องเรียน และส่วนหนึ่งติดตามสิ่งที่เป็นประโยชน์และมาพัฒนาในชีวิตประจำวัน เหล่านี้จะถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล และ ณ วันนี้มีหลายสถาบันจากต่างประเทศมาตั้งในประเทศไทย นี่แหละคือทางเลือกของพวกเรา ตนดีใจที่มีการประเมินว่าอาชีพที่เด็กต้องการเป็น อันดับ 1 หมอ อันดับ 2 ครู และ 3 ทหาร

นายกฯ กล่าวว่า วันนี้ในส่วนของรัฐบาลเองก็พยายามสรุปให้ได้ว่าอะไรคือรัฐธรรมนูญ อันไหนคือกฎหมายลูก ซึ่งมันเกี่ยวข้องกันหมด ก็ฝากทางสตช.และนครบาลดูด้วย ข้อมูลหลายอย่างมีการทำไว้ให้แล้ว ก็ขอให้ไปทำต่อ วันนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่ได้มาพบกัน ดีใจและขอให้โครงการนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขอให้มีมาตรการในการวัดผลให้ได้ ว่าที่จบไปแล้วทำอะไรที่เกิดประโยชน์กับสังคม ให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ เขียนผลงานของเด็กมาว่าเรียนจบไปแล้ว อบรมไปแล้ว เอาไปทำอะไรบ้าง เราต้องสื่อสารต่อยอดเหมือนอย่างที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตัดไว้แล้วว่า เด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญของชาติในการพัฒนาสืบสานประเทศต่อไปในอนาคต และสิ่งสำคัญที่พระองค์ท่านทรงเน้นคือจิตอาสา เมื่อทุกคนได้มาร่วมโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีจิตสาธารณะแล้ว และขอให้ทุกคนภูมิใจว่าพวกเรามีส่วนทำให้แผ่นดินนี้สูงขึ้น ขอให้จำคำพูดตนไว้ ด้วย เด็กๆพวกนี้แหละ พวกเราอาจจะทำไม่ได้ทั้งหมด ต้องใช้เวลา แต่ถ้าเราใช้คนตั้งแต่อายุ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีทุกเรื่อง ก็จะทำให้ประเทศก้าวสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน จากนั้นนายกฯได้ตัดป้ายแพรโครงการเยาวชนสัมพันธ์ฯ ก่อนเดินทางมาเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาล