เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 13 ม.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่อาคารรัฐสภา เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ผู้ปกครองต่างพาบุตร หลานมาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กอย่างไม่ขาดสาย ขณะที่กิจกรรมของทางรัฐสภา อาทิ การเขียนความดีลงบนกำแพงความดี กิจกรรมเสริมความรู้ "ต้นไม้ความรู้จากรัฐสภา" กิจกรรมบทบาทสมมติจำลองการประชุมรัฐสภา กิจกรรมผู้ประกาศจิ๋ว และกิจกรรมสภาจำลอง นอกจากนี้ ยังมีการนำชมห้องประชุมรัฐสภา และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา รวมถึงการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ และเล่นเกม ตามซุ้มที่ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดเตรียมไว้พร้อมของรางวัลจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีซุ้มอาหารไว้คอยบริการให้กับเด็กและผู้ปกครองตลอดทั้งวัน ซึ่งงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่รัฐสภา จะสิ้นสุดในเวลา 15.00 น.

จากนั้น เวลา 09.00 น. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 ในฐานะประธานจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า วันเด็กถือเป็นวันสำคัญ ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแสดงออกถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคต การจัดงานปีนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุน พัฒนาเด็ก และเยาวชน ได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตน ตลอดจนเชื่อฟังผู้ใหญ่อันมีบิดามารดา ครูอาจารย์ เป็นที่ตั้งถือเป็นสิ่งสำคัญดังคำขวัญวันเด็ก ที่นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ได้มอบให้คือ "เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบ คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี ส่งเสริมความดีวิถีไทย"

ทั้งนี้ หลังจากรองประธานสนช.คนที่ 1 กล่าวเปิดงานเสร็จ ได้ร่วมกิจกรรมเขียนความดีลงบนกำแพงความดี โดยเขียนข้อความว่า "ตั้งใจเรียน ช่วยพ่อแม่ทำงาน"