"สมชาย" แนะ 55 สนช.ไม่เห็นด้วยต่อวีซ่าป.ป.ช. ยื่นศาลรธน.เพื่อความกระจ่าง หลัง "มีชัย" ติงขัดรธน.

วันที่ 12 ม.ค. 61 นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(วิปสนช.) กล่าวถึงกรณีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ทำหนังสือถึงประธานสนช.ให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความกรณีต่ออายุป.ป.ช.โดยเฉพาะการยกเว้นลักษณะต้องห้าม ว่า ส่วนตัวเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่เพื่อให้เกิดความกระจ่างและสิ้นกระแสความควรให้สนช.ที่ลงมติไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว 26 คน และงดออกเสียง 29 คนยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการพิจารณากฏหมายต่อไป ซึ่งสามารถยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่านายกจะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯตามช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา148

แต่ส่วนตัวกำลังดูข้อกฏหมายว่าจะยื่นเองได้หรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้เป็นคนแปรญัตติให้ป.ป.ช.อยู่ต่อไป อีกทั้งยังลงมติเห็นชอบตามเสียงกรรมาธิการเสียงข้างมากที่ให้ป.ป.ช.อยู่ต่อไปด้วยแต่ สุดท้ายต้องดูว่าจะทำได้หรือไม่ อีกทั้งต้องไม่ขัดกับความรู้สึกและเจตนารมณ์ของตัวเองด้วย.