"ครูหยุย" เผย สถิติเยาวชนติดยา 3 แสนคน ท้องก่อนวัยอันควรปีละ 1.5 แสน มอบของขวัญวันเด็ก เป็นกม. 10 ฉบับ หวังนายกฯ สนับสนุนสภาเด็กฯ

เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 12 ม.ค. ที่รัฐสภา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) สังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงสถานการณ์เด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องตระหนัก และตั้งหลัก เพื่อแก้ไขปัญหามีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ 1.ปัญหายาเสพติด โดยขณะนี้ประเทศไทยมีประชากรที่ติดยาเสพติดทั้งหมด 2.7 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 19 ปี จำนวน 3 แสนคน ที่เข้ารับการบำบัด และเมื่อปีที่ผ่านมาพบว่าเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่ติดยาเสพติด คืออายุ 11 ปี ประมาณ 7 คน โดยมีพฤติกรรมเสพยาบ้า และพบเด็กอายุ 7 ปี ส่งยาเสพติด 2.ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในที่นี้หมายถึงวัยรุ่นอายุ 19 ปีลงมา สถิติพบว่ามีปีละ 1.5 แสนคน แสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีจะมีแม่ที่ไม่พร้อมจำนวนมาก

นายวัลลภ กล่าวว่า สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 สนช.ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ได้ทบทวนว่าที่ผ่านมาสิ่งที่ทำเพื่อเด็กและเยาวชน คือการออกกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน จำนวน 10 ฉบับ ซึ่งมากที่สุดกว่าทุกยุค อาทิ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ และพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งกฎหมายเหล่านี้จะช่วยป้องกัน และลดปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนได้ พร้อมทั้งหวังว่านายกรัฐมนตรี จะสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ เพราะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยป้องกันปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร