ตร.สมุทรสาคร-เดินหน้าเติมฝันเพื่อน้อง-บ้านแพ้ว“เลี้ยงอาหารกลางวัน-แจกทุนนักเรียนยากไร้”

วันที่ 12 ม.ค. “ที่โรงเรียนทำนบแพ้ว ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว” พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ (ผกก.เบิร์ด) ผกก.สืบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (สส.ตร.ภ.จว.) สมุทรสาคร ได้นำพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด สส.ภ.จว.พร้อมด้วยนายประพจน์ จีนจีด ผู้มีจิตรศรัทธา เข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ “เติมฝัน ปันสุข เพื่อน้อง” ออกเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัวเด็กที่มีฐานะยากจน โดยมีนำออกครัวผลิตอาหาร พร้อมแจกสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง, สิ่งของเครื่องใช้, ของเล่น และเครื่องกีฬา พร้อมมอบทุนให้เป็นขวัญถุงแก่นักเรียนชั้นระดับเล็ก โดยมีคณะครูให้การต้อนรับกันอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้โรงเรียนทำนบแพ้วฯมีเด็กนักเรียนระดับเล็กถึงระดับชั้นปีที่ 6 รวมทั้งสิ้นประมาณไม่เกิน 80 คน ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากไร้เป็นส่วนใหญ่ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินภายใต้ตามนโยบายโครงการตำรวจ ทำดี ด้วยหัวใจ ของทาง สส.ภ.จว.ออกที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อออกร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม มาเป็นประจำทุกเดือน”

“นอกจากนี้ได้มีนำคณะออกเดินทางลงสำรวจพื้นที่ก่อนเข้าช่วยเหลือที่บ้านซึ่งมีครอบครัวของ นางทองชุบ จันทอง อายุ 71 ปี ที่หมู่ 4 ต.ยกกระบัตร ผู้มีที่พักอาศัยชำรุดทรุดโทรมซึ่งผ่านคัดเลือกครอบครับเด็กนักเรียนในฐานะผู้ยากไร้เพื่อไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัว”