โสภิส จิตต์ประเสริฐ ตัวแทน สยามรัฐ เข้าพบ นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ