แสดงความยินดี...วีรวิทย์ อมรจรัสชัย ตัวแทน บริษัท สยามรัฐ จำกัด มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีกับ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯ