กองทัพเรือ โดยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนนายเรือจัดชุดเดินเท้าเข้าหาชุมชนบางด้วน วัดบางนางเกรง เพื่อเข้าถึงความต้องการในการช่วยเหลือพี่น้องประขาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือมอบหมายให้ นาวาเอก ณฤทธิ์ พิชิตชโลธร หัวหน้ากองกิจการพลเรือน กองบัญชาการโรงเรียนนายเรือในฐานะนายทหารติดต่อหน่วยบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนนายเรือ (นบภ.รร.นร.) นำกำลังพลและหน่วยแพทย์ เดินเท้าเข้าหาชุมชน บางด้วน วัดบางนางเกรง ณ วัดบางนางเกรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าถึงความต้องการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในการป้องกันอุทกภัย ซึ่ง นบภ.รร.นร.ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าพบเจ้าอาวาทวัดบางนางเกรง และผู้นำชุมชนบางด้วน เพื่อสอบถามการให้ความช่วยเหลือในการป้องกันอุทกภัย พร้อมรับฟังความต้องการของชุมชน รวมทั้งการให้การสนับสนุนงานต่างๆ ของทางวัดและชุมชน จากนั้นได้ตรวจสุขภาพเจ้าอาวาส และเดินเท้าเข้าในชุมชนบางด้วน

ในการพบปะกันพี่น้องประชาชน ให้คำแนะนำในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งตรวจสุขภาพ และแนะนำการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่น้อยกว่าการแก้ไข และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการร่วมกันป้องกันภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของ นบภ.รร.นร. สมดั่งคำที่ว่า "รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา" โดยจะเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ