วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพัชรอร วงศ์คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกียวข้อง ร่วมพบปะสื่อมวลชนจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยมีประเด็นการประชาสัมพันธ์ที่สำคัญๆ คือ การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2564 และมาตราการต่างๆ ในการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อโควิด - 19 ในการจัดงาน โดยจะมีทีมสาธารณสุขกำกับและควบคุมดูแลประตูทางเข้าทั้ง 4 ประตู และชุดเคลื่อนที่เร็วในบริเวณงานค่อยแนะนำมาตราการ DMHTTA ซึ่งผู้มี่จะเข้าเที่ยวชมภายในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า รวมทั้งคนในพื้นที่จังหวัดก็ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยเช่นกัน แต่มาตราการการเข้าภายในงานฯ ไม่เหมือนกัน ประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม และต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้างาน จังหวัดอื่นๆ ที่จะเข้ามาเที่ยวชมงาน ต้องได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็มเช่นกัน แต่ไม่ต้องมีผลตรวจ ATK อย่างไรก็ตามภายในงานฯ จะจำกัดผู้เข้าร่วมงานรอบละ 15,000 คน เท่านั้น

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุโขทัย ได้รายงานสรุปการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) โดยจังหวัดสุโขทัยมีผู้สมัครนายก อบต. จำนวน 151 คน สมาชิกสภา อบต.จำนวน 1,558 คน ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำรักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย เน้นย้ำให้ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย เข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่บอร์ดประกาศประชาสัมพันธ์ ในหมู่บ้าน ชุมชน ของตัวท่านเองว่ามีชื่อหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้