เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พร้อมปลัดอำเภอ บุคลากรของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลน้ำคำใหญ่ ตำบลทุ่งแต้ ตำบลทุ่งนางโอก ร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ การเลือกผู้ใหญ่บ้าน ใสสะอาด ไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียงในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ที่จะมีการเลือก ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นี้และในครั้งนี้มีผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 4 คน และผู้มีสิทธิ์เลือก 817 คน