ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันนี้ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาที่วัดศรีแก้ว บ้านศรีชุมพล ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระสังฆราช ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติไทย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา ปลัดอำเภอ ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาภายในบริเวณวัดตัดแต่งกิ่งไม้ ปัดกวาดทำความสะอาดวัด ล้างห้องน้ำ ตัดหญ้า เพื่อความสะอาดและสวยงาม