สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ ...*...

รากเหง้าวิถีไทยที่สืบทอดกันมา หลักสำคัญประการหนึ่งคือ “ความกตัญญู” หากไร้ซึ่งความกตัญญู โปรดอย่าเรียกตัวเองว่าเป็น “คนรุ่นใหม่” เพราะไม่ต่างอะไรกับเดรัจฉานที่ขาดแม้กระทั่งคุณสมบัติความเป็น “คน” ...*...

หาคำตอบได้ไม่ยาก ทำไมผู้คนมากมายจึงมีความคิดสอดคล้องต้องกันว่าคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวาระแอบแฝงต้องการด้อยค่าสถาบันเบื้องสูง จากการออกแถลงการณ์ ยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เพราะเป็นที่รับรู้รับทราบกันดีว่าพระเกี้ยวนั้น เป็นสัญลักษณ์ที่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภูมิใจ สืบเนื่องจากชื่อของมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดมหาวิทยาลัยนี้ ...*...

ที่สำคัญ โดยข้อเท็จจริงแล้ว ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศงดจัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่มีความจำเป็นใดๆ กับการมาออกแถลงการณ์ยกเลิกกิจกรรมอัญเชิญพระเกี้ยว และไม่เท่านั้นยังมีการจงใจเผยแพร่แถลงการณ์ยกเลิกกิจกรรมอัญเชิญขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในวันปิยะมหาราช ...*...

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พฤติกรรมครั้งนี้ของคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯจะถูกมองว่าเป็นการสร้างประเด็นเพื่อหยามหมิ่นสถาบัน ที่ไม่ต่างอะไรกับการรับงานต่อจากม็อบ 3 นิ้ว และบางกลุ่มการเมือง ...*...

ส่วนข้ออ้างของคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯที่ว่ากิจกรรมอัญเชิญพระเกี้ยว มีความล้าหลัง ขัดต่อคุณค่าสากลอย่างประชาธิปไตย ความเท่าเทียม และสิทธิมนุษยชน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและสะท้อนถึงระบอบอำนาจนิยม รวมถึงค้ำยันความเชื่อว่าคนไม่เท่ากันนั้น “เจ้าพระยา” เชื่อว่าสำหรับผู้ที่ไม่ปล่อยให้ “อคติ” บังตาบังใจจนกระทั่ง “ขาดสติ” จะตระหนักดีว่า “ไร้สาระ” อย่างสิ้นเชิง ...*...

เนื่องด้วยโดยเนื้อแท้แล้วพระเกี้ยว ไม่ใช่สัญลักษณ์แห่งอำนาจเก่า การกดขี่ และความไม่เท่าเทียม ทว่า พระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ของความเสมอภาคและเสรีภาพของคนไทย ที่รัชกาลที่ 5 พระราชทานไว้เมื่อเมืองไทยยังไม่มีประชาธิปไตย จากเหตุผล 6 ประการ ที่ ศ.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกราชบัณฑิตยสภา ได้โพสต์อธิบายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวประกอบด้วย ประการแรก พระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์สมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้เป็นตราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้พวกเราชาวจุฬาฯ อันเป็นประชาชนคนธรรมดาได้มีโอกาสเล่าเรียนเสมอหน้ากันสนองพระราชปณิธานของพระราชบิดา ซึ่งแต่เดิมจำกัดเฉพาะลูกขุนนาง ประการที่ 2 รัชกาลที่ 5 ทรงยกเลิกระบบไพร่ ซึ่งพวกไพร่ไม่มีสิทธิเสรีภาพใดๆ การยกเลิกระบบไพร่ให้เป็นไทแก่ตัว ก็เท่ากับทรงขัดผลประโยชน์เจ้านายขุนนางทั้งแผ่นดิน แต่เพื่อความเสมอภาคของราษฎร พระองค์ก็ทรงเสี่ยงกับเสถียรภาพของราชบัลลังก์ ...*...

ประการที่ 3 รัชกาลที่ 5 ทรงเลิกทาสทั้งที่ไม่มีผู้ใดเดินขบวนเรียกร้อง โดยไม่มีสงครามกลางเมืองอย่างในหลายประเทศ ทาสและไพร่จึงได้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เท่าเทียมกันทั้งแผ่นดิน ประการที่ 4 รัชกาลที่ 5 ทรงยกเลิกระบบการบริหารราชการแผ่นดินจากระบบจตุสดมถ์ (สี่แท่ง) คือ เวียง วัง คลัง นา แล้วทรงสถาปนาระบบราชการเป็นกระทรวงทบวงกรม อันเป็นการกระจายพระราชอำนาจ และเปิดโอกาสให้ไพร่ทาสราษฎรทั้งปวงได้รับราชการ มีรายได้ มีเกียรติยศ อีกทั้งทรงออก พ.ร.บ.เกณฑ์ทหาร 2 ปีแล้วปลดออกไปทำงานอาชีพมีรายได้ของตน เขาเหล่านี้สามารถสะสมทรัพย์ให้ร่ำรวยมีความมั่นคงในอนาคตได้เสมอหน้ากัน ...*...

ประการที่ 5 รัชกาลที่ 5 ทรงเอาชีวิตเกียรติยศและพระราชทรัพย์ของพระราชวงศ์เป็นเดิมพัน ทรงตัดพระทัยยอมสละดินแดนครึ่งหนึ่งของประเทศเพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของปวงชนชาวไทยเอาไว้ เพื่อมิให้อังกฤษและฝรั่งเศสฉีกประเทศไทยออกเป็นสองเสี่ยงตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยา ทรงสั่งลาบ้านเมืองเสด็จรอนแรมทางทะเลที่แสนไกลและอันตรายไปเจรจาหามิตรภาพกับนานาประเทศไกลถึงรัสเซีย/นอร์เวย์ที่หนาวเหน็บนานถึงแปดเดือนเพื่อเอามิตรไมตรีมาช่วยค้ำจุนบ้านเมืองที่กำลังล่อแหลมต่อการตกเป็นเมืองขึ้น เอกราชมีราคาแพงกว่าลมปราณของพระองค์ที่ทรงวางเป็นเดิมพันเพื่อศักดิ์ศรีแห่งเสรีภาพและเอกราชของคนไทย ให้เท่าเทียมนานาอารยประเทศ และประการที่ 6 พระราชกรณียกิจที่กล่าวมาอาจมองว่าเป็นหน้าที่ของพระราชาที่ต้องทำ แต่ยังมีอีกภาพหนึ่งที่อาจเรียกว่าพระนิสัยที่รักความเท่าเทียมกันของมนุษย์ อาทิ ทรงให้เลิกหมอบคลาน ทรงนิยมเสด็จประพาสต้นแบบสามัญชนไปเยี่ยมเยียนพบปะพูดจาถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกับราษฎรใกล้ไกล และทรงนับไว้เป็นพระสหาย แม้เสด็จไปขึ้นรถรางแล้วถูกนายตั๋วไล่ลงเพราะไม่มีเงินค่าโดยสาร ก็เสด็จลงแต่โดยดี มิได้แสดงพระราชอำนาจแม้แต่น้อย พฤติกรรมเหล่านี้คือจิตวิญญาณของมนุษย์ผู้มีความเท่าเทียมอยู่ในพระกมลสันดาน ...*...

“พระเกี้ยวจึงเป็นสัญลักษณ์ของอุดมการณ์แห่งการอุทิศชีวิตต่อสู้แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคอันเป็นเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์” ศ.สุรพลระบุ

ลงพื้นที่...ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นรพล ตันติมนตรี เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ทศพล เพ็งส้ม ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ภัทรมน เพ็งส้ม และ เทอดพงษ์ หงส์หิรัญเรือง ลงพื้นที่โครงการ Thailand Digital Valley ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร TDV2: Digital Startup Knowledge Exchange Center พบปะดิจิทัลสตาร์ทอัพ พร้อมมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เร่งสร้าง TDV3: Digital Innovation Center โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผอ.ใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้การต้อนรับ ที่ พื้นที่โครงการ Thailand Digital Valley ศรีราชา ชลบุรี

ไม่ทิ้งกัน...ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับมอบ ถุงยังชีพ จาก นารถนารี รัฐปัตย์ กก.ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งพนักงานธนาคารฯ ร่วมแรงร่วมใจกันบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ที่ทำเนียบรัฐบาล

สร้างโอกาส...พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มอบประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ หลักสูตร : กิจการร้านกาแฟเบื้องต้น รุ่นที่ 1/2564 โดยมี วิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ และ ชรัส ลิขิตคุณวงศ์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ซีพี ออลล์ ร่วมแสดงความยินดี ที่ กระทรวงยุติธรรม

บำเพ็ญกุศล...ปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมี พระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานในพิธี ที่อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ วัดยานนาวา

รับมอบห้องผ่าตัด...นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผอ.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ รับมอบห้องผ่าตัดความดันลบเพื่อใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 จาก สุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร และ ว่าที่ร้อยตรีพรธิภา เรืองฉาง ผู้ชำนาญการอาวุโสพัฒนาธุรกิจ ซีพี ออลล์ ตามโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกันซีพี ร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ

เสริมทัพนักกีฬา...พล.อ.สุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย รับมอบอาหารคุณภาพพร้อมรับประทานหลากหลายเมนูและเครื่องดื่มรังนกเพื่อสุขภาพ ซีพีเอฟ เพื่อเติมกำลังกายและกำลังใจให้ทัพนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทย เตรียมไปแข่งขันรายการชิงแชมป์โลก ที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และชิงแชมป์เอเชีย ที่กรุงอัลมาตี คาซัคสถาน โดยมี วิทมนต์ ช่างเรือนกุล รอง กก.ผจก. และชาวซีพีเอฟจิตอาสา เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมมอบ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน

ยิ้มไม่หุบ...สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ปธ.กก.โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ร่วมแสดงความยินดีแก่ โรเบิร์ต เมาเรอร์ เลิฟเลอร์ ผอ.กลุ่มงานปฏิบัติการ–กลุ่มโรงแรมในกรุงเทพฯ/ผจก.ทั่วไปของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ในโอกาสที่โรงแรมฯ ได้รับโล่รางวัลห้องประชุมรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียน รางวัลตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประจำปี 2564 ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า และประเภทห้องประชุม จาก สสปน.

สานต่อภารกิจด้วยใจ...กลุ่มทรู โดย อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา ต่อยอดการสนับสนุนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการจัดสร้างโรงพยาบาลสนาม เลิดสิน กรมการแพทย์ – ซีพี – พฤกษาฯ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลืองและสีแดง โดยเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารทั้งขยายสัญญาณ 5G / 4G ติดตั้ง WiFi ให้ใช้งานฟรี และมอบคอมพิวเตอร์ แบบ All in one True SMART Adventure Pro พร้อมซิมโทรฟรี แก่ นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.โรงพยาบาลเลิดสิน

เตรียมงาน...ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา และ พรพล เอกอรรถพร แถลงข่าวจัดงาน SACIT เพลิน คราฟต์ รวบรวมงานศิลปหัตถกรรมไทยที่มีความร่วมสมัยที่โดดเด่น มาจัดจำหน่ายสินค้า ที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ และ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โดยมี ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ บุญญนิตย์ ภุชงค์ประเวศ ภาวี โพธิ์ยี่ ศิรินทร์ทิพย์ ศรีใหม่ และ สุพรรณรัตน์ อนุเขตร์ ร่วมงาน ที่อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เปิดแคมเปญ...พอล ชาน อิน เชง กก.ผจก.เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) เปิดแคมเปญ Performance Motors XPO กับความหลากหลายข้อเสนอ และโปรโมชั่นครั้งใหญ่พร้อมกัน 5 จุดรอบกรุงเทพฯ แฟชั่นไอส์แลนด์ เซ็นทรัล เวสต์เกต และโชว์รูมทั้ง 3 สาขา รามอินทรา จรัญสนิทวงศ์ ดอนเมือง ตลอดเดือนตุลาคมนี้ โดยมี นพดล แก้วอร่าม ชัยยศ เตเสถียรวงศ์ และ จี ชง เท ร่วมงาน ที่แฟชั่นไอซ์แลนด์