ถือเป็นจังหวะที่ไม่สวยนัก เมื่อมีข่าวการพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์เดลต้าพลัส ในห้วงที่ประเทศไทยกำลังเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ที่ออกมาเปิดเผยว่า เป็นการตรวจพบตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ปัจจุบันผู้ป่วยได้รักษาหายแล้ว มีการสุ่มตรวจรายอื่นๆ และยังไม่พบผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายดังกล่าว นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ย้ำว่า อย่าตื่นตระหนก กระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามเชื้อกลายพันธุ์ เมื่อพบสายพันธุ์ใหม่ๆ ในแต่ละพื้นที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการชี้แจงมาตลอด เช่น เบต้า เดลต้า ฯลฯ เก็บจากแต่ละพื้นที่ มีการเก็บตามหลักเกณฑ์ ดังนั้น ขอให้มั่นใจว่า เรามีระบบเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 และจากการติดตามก็ยังไม่พบเชื้อตัวใดในไทยที่มีนัยยะสำคัญจนถึงต้องทบทวนเรื่องการเปิดประเทศ ในขณะที่ประชาชนสนใจน้อยลง แต่กรมวิทยาศาสตร์ฯ ก็ยังตรวจหาเชื้ออย่างต่อเนื่อง ไม่มีการปกปิดข้อมูล ขอย้ำว่าอย่าตื่นตระหนก แต่ให้ติดตามข้อมูลอย่างมีสติ ติดตาม สธ. เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตัวให้ถูกกับสถานการณ์ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันจากการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิดในประเทศไทย เกือบทั้งประเทศส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลต้า และเบต้าเล็กน้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะที่สายพันธุ์อัลฟ่าเริ่มมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ขณะที่สายพันธุ์ย่อยของเดลต้า ปัจจุบันมีทั้งหมด 47 สายพันธุ์ มีชื่อเรียก AY1-47 หรือรู้จักกันในอีกชื่อว่าเดลต้าพลัส ปัจจุบันสายพันธุ์ย่อยเหล่านี้พบในประเทศไทยถึง 18 สายพันธุ์ เช่น AY.3, AY.4, AY.10 เป็นต้น ส่วนที่พบมากที่สุดคือเดลต้าพลัส AY.30 จำนวน 1,341 ราย และ AY.39 จำนวน 83 รายแต่ช่วงที่ผ่านมามีการพบสายพันธุ์เดลต้าพลัสในไทยเพิ่มเติม คือ AY.1 (K417N) ที่จังหวัดกำแพงเพชร และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค อย่างไรก็ดี โควิดทั้ง 18 สายพันธุ์ที่พบยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นมีการแพร่ระบาดหรือก่อให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นเหมือนดังสายพันธุ์ที่พบแพร่ระบาดอยู่ในประเทศอังกฤษขณะนี้ คือ เดลต้าพลัส AY.4.2 ที่มีการกระจายตัวของเชื้อเร็วขึ้น 10-15% ซึ่งขอยืนยันว่าปัจจุบันสายพันธุ์ AY.4.2 ยังไม่มีการพบในประเทศไทยแต่อย่างใด กระนั้น การพบสายพันธุ์ใหม่ในไทยเป็นเรื่องที่ไม่เหนือความคาดหมาย สิ่งสำคัญคือการป้องกันยังคงต้องทำอย่างเคร่งครัดและการรับมือที่พร้อมทั้งระบบสาธารณสุขและฝ่ายความมั่นคง ต้องเนียนละเอียดชนิดไร้รอยต่อ ไม่ให้หลุดรอดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้