วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่ โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“น้อมสำนึกพระเมตตา ตามรอยสมเด็จย่ากับตำรวจน้ำไทย" โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล พ.ต.ท. ศิโรดม สนุ่นดี สารวัตร สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 9 กองบังคับการ ตำรวจน้ำ นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขสตูล และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ

เนื่องด้วยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ของปวงชนชาวไทย ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น แก่ประชาชนทุกพื้นที่ ทุกหมู่เหล่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ได้เสด็จพระราช ดำเนินทางน้ำและทางทะเลโดยประทับเรือตำรวจน้ำเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 ถึงปี พ.ศ. 2530

พ.ต.ท. ศิโรดม ฯ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ ได้ดำเนินโครงการ “น้อมสำนึกพระเมตตาตามรอยสมเด็จย่ากับตำรวจน้ำไทย" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป และข้าราชการตำรวจน้ำได้ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวโรกาสดังกล่าว และยังส่งเสริมให้ประชาชนโดยทั่วไปรับรู้และเข้าใจถึงการทำงานของตำรวจน้ำ

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) โดยการนำบุคลากรทางการแพทย์ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ให้กับชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จำนวน 30 คน พร้อมทั้ง มอบอุปกรณ์ในการดำรงชีพและเวชภัณฑ์ตต่างๆ ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม 100 ถุง , ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน 100 ชุด ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล มามอบให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามหมู่เกาะและถิ่นทุรกันดาร
...............