ชาวเพชรบูรณ์ ขอน้อมถวายอาลัยกับการมรณภาพ พระเดชพระคุณ พระพิศาลพัชรกิจ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาต เพชรบูรณ์ วันที่ 21 ต.ค.64 พระเดชพระคุณพระพิศาลพัชรกิจ (ชูชาติ ชุติปญโญ)สิริอายุรวม 74 ปี พรรษา 54 อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง เพชรบูรณ์ ได้มรณภาพแล้วด้วยอาการอันสงบ สำหรับกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ มีดังนี้ ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น เคลื่อนสรีระสังขารพระพิศาลพัชรกิจ จากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ มาตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาสมเด็จพระเจ้าศรีศรัทธา วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง เพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 13.30 น. คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันประกอบพิธีขอขมาลาโทษ และถวายน้ำสรงสรีระสังขารพระเดชพระคุณพระพิศาลพัชรกิจ เวลา 15.45 น. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธีเชิญน้ำหลวงสรงศพมาถึงบริเวณประกอบพิธี และศิษยานุศิษย์เข้าแถวรับกล่องน้ำหลวงพระราชทาน เวลา 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ถวายน้ำหลวงสรงศพ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธี บรรจุสรีระสังขารในหีบทองหีบประกอบสมณศักดิ์ และประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ส่วนผู้มีเกียรติ จุดธูปเทียนหน้าโต๊ะหมู่บูชาพระธรรม จุดธูปเทียนทองน้อยหน้าหีบศพ จากนั้นพระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทอดผ้าบังสุกุล สำหรับการแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ข้าราชการให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ส่วนประชาชนทั่วไปให้แต่งกายชุดขาว หรือเสื้อขาว หรือชุดสุภาพ(สีอ่อน) พร้อมทั้งให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด