เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมนายสมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นายฉัตรบดี รัตนเกื้อ ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี นส.กาญจนา สุดชารี ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน อำเภอเมืองปทุมธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ หมู่5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง เป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ ซึ่งขณะนี้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้เอ่อล้นเข้ามาท่วมบ้านเรือนของประชาชน พร้อมทั้งนำข้าวสาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค มามอบให้ประชาชนถึงบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี กล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี ยังมีน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนนอกคันกั้นน้ำ ส่งผลให้พี่น้องประชาชนขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นพื้นฐาน อำเภอเมืองปทุมธานี พร้อม ฝ่ายปกครอง จึงลงพื้นที่ เติมเสบียงอาหารช่วยชาวบ้าน นำข้าวสาร น้ำดื่ม ที่ พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม นำมามอบให้เพื่อไปช่วยบรรเทาผลกระทบในด้านความเป็นอยู่ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย

โดยวันนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่น้ำยังทรงตัวมีทิศทางที่ดีขึ้น และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศ ที่จะทำให้มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุ “คมปาซุ” และสถานการณ์น้ำทะเลหนุน ถ้าไม่มีฝนตกหนักในช่วง 3-4 วันนี้ สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี คงดีขึ้นเป็นลำดับ

นายสมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ กล่าวว่า เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้สร้างสะพานไม้เดินทางเท้าสูง 2.00 เมตร ระยะทางยาวกว่า 150 เมตร หลังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมบริเวณชุมชน หมู่ที่5 ซึ่งส่วนใหญ่บ้านปลูกติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำท่วมสูง ชาวบ้านต้องใช้เรือพายในการเดินทางเข้า-ออกชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้าน โดยที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้นำถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม นำมามอบให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นแล้ว
จากนั้นนายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองปทุมธานี ลงพื้นที่ วัดโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตรวจสถานการณ์น้ำหลังประชาชนร้องเรียน เรื่องน้ำท่วมและน้ำเน่าเสีย โดยให้เทศบาลเมืองปทุมธานี และเทศบาลตำบลบางหลวง ประชุมหารืออย่างเร่งด่วน เร่งขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขินกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในพื้นที่ เพื่อเปิดทางเดินน้ำให้น้ำไหลสะดวก เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียอย่างถาวร