ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำแพทย์พยาบาลลงเกาะสุกร ในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปบนเกาะ เพื่อสร้างเกราะคุ้มกันโรคโควิด -19 และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดการท่องเที่ยวใน 3 เกาะ โดย 1 ใน 3 เกาะมีเกาะสุกรด้วย ซึ่งพบว่าประชาชนมีความต้องการฉีดวัคซีนเป็นอย่างมาก โดยมีการฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรบนเกาะ

ที่โรงเรียนบ้านหาดทรายทอง ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายอำเภอปะเหลียน, นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น โฆษก ศบค.จังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลปะเหลียน,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,และ อสม.ตำบลเกาะสุกร ร่วมกันนั่งเรือไปเกาะสุกร เพื่อนำวัคซีนไปฉีดให้กับนักเรียนและประชาชนบนเกาะสุกร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักเรียนบนเกาะสุกร เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการนั่งเรือขึ้นไปบนฝั่ง เพื่อรับการฉีดวัคซีนและในวันนี้จะฉีดวัคซีนอีก 900 กว่าคน

ทางจังหวัดตรังตั้งเป้าหมายการฉีดวัคซีนของประชาชนบนเกาะประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ จึงจะเปิดการท่องเที่ยว การฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นเกาะแรกจาก 3 เกาะที่ต้องเร่งรณรงค์ในการฉีดวัคซีน เนื่องจากเกาะสุกรเป็น 1 ใน 3 เกาะ ที่ทางจังหวัดตรังจะเปิดให้มีการท่องเที่ยวหรือตรังแซนด์บ๊อกซ์ ทั้งนี้ประชาชนและให้นักเรียนให้ความมือเป็นอย่างดีและต้องการที่จะฉีดวัคซีนเป็นอย่างมาก ประชากรบนเกาะสุกรมีกว่า 2 พันคน ที่ผ่านมาฉีดวัคซีนไปแล้วกว่าพันคนหรือประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า การฉีดวัคซีนให้กับพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อำเภอปะเหลียน และอำเภอกันตังที่ยังมีเกาะ 3 เกาะ ไม่ว่าจะเป็นเกาะมุกด์, เกาะลิบง, เกาะสุกร ซึ่งในวันนี้ได้นำทีมแพทย์ พยาบาล และ อสม ลงมาฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน ที่เกาะสุกร อำเภอปะเหลียน วันนี้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือกับทางราชการ ซึ่งมีประชากรอยู่ในพื้นที่ เกาะสุกรประมาณ 2 พันกว่าคน ฉีดไปแล้วประมาณ 1,000 กว่าคน วันนี้จะฉีดอีก ประมาณ เกือบพันคน รวมถึงนักเรียนด้วย

วันนี้มาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนรวมถึงทีมงานบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และมีการสอบถามทางพี่น้องประชาชน มีความยินดีที่อยากจะฉีด เพราะฉะนั้นการที่นำทีมแพทย์พยาบาล ลงมาฉีดที่เกาะ ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ในส่วนของเกาะที่เหลือ ก็จะกำหนดวันในการติดต่อไป ซึ่งได้ตั้งเป้าว่า ในเรื่องของการที่จะเปิดเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวได้คาดหวังไว้ว่า อยากให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรัง ได้ฉีดวัคซีนครบ 70 เปอร์เซ็นต์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพื้นที่เกาะ หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว อยากให้ได้ฉีด 90 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป ซึ่งได้มีการประชุมเตรียม ความพร้อม ของส่วนราชการและภาคเอกชน ในการที่จะเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยว และการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ตอนนี้ จะมีการป้องกันอย่างเข้มงวดและมีการเชิญพี่น้องประชาชนไปสอบสวนโรคในคลัสเตอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้อย่างรวดเร็ว และมีโรงพยาบาลเอกชนให้ความร่วมมือ กับจังหวัด ในการที่จะใช้ ATK เข้าไปตรวจ กลุ่มเสี่ยง และได้มีการประสานงานในการทำงานเชิงรุกทุกฝ่าย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19