วันที่ 14 ต.ค.64 รายงานข่าว จากคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลาเปิดเผยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ จ.สงขลา เพิ่ม 594 คน ติดเชื้อสะสม 36,907 คน ไม่รวมกับผู้ป่วยในเรือนจำและเดินทางจากต่างประเทศ เสียชีวิต 4 คน รวมยอดเสียชีวิตสะสม 165 คน รักษาตัวนโรงพยาบาล 6,100 กว่าคน หายป่วยแล้ว 31,300 กว่าคน พบมากในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

รายงานข่าวว่า พื้นที่ที่ตรวจคัดกรองพบรายใหม่กระจายเกือบ 16 อำเภอ ที่พบเพิ่ม อ.หาดใหญ่ จะนะ เทพา เมือง สะเดา รัตภูมิ สะบ้าย้อย นาทวี ควนเนียง กลุ่มที่ยังเปอร์เซ็นต์สูงและน่าห่วงคือกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่ รองลงมากลุ่มรอการสอบสวนโรค นอกจากนั้นในกลุ่มผู้ติดเชื้อในร้านค้า บริษัท โรงงาน ตลาดและกลุ่มผู้ติดเชื้อยืนยันจากต่างจังหวัดแต่ลดน้อยลง

รายงานข่าว จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.)หาดใหญ่เปิดเผยว่า ม.อ.เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนหนึ่ง มีผู้ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนที่ ม.อ.จำนวนมาก แต่ที่ยังรอรับวัคซีนเข็ม 1 ประมาณ 50,000 กว่าคน ขณะที่ ม.อ.ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานสาธารณสุข จ.สงขลา วัคซีนเข็ม 1 สัปดาห์ประมาณ 1700-2,000 โดส เฉลี่ยฉีดวัคซีนเข็ม 1ได้วันละ 300-400 คน

“สอดรับกับจำนวนที่ได้รับวัดซีนสะสมเข็ม 1 จำนวน 695,743 คน จากเป้าหมาย 1,487,320 คน ร้อยละ 46.78 เข็ม 2 จำนวน 477,321 คน ร้อยละ 32.09”

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ม.อ.เปิดเผยว่า ผู้ติดเชื้อโควิดใน จ.สงขลามมีตัวเลขยังสูงรายวันจริง แต่ไม่น่ากลัวเนื่องจากผู้ติดเชื้อในกลุ่มสีเขียว เสียชีวิตน้อยลง ตนคาดว่าเดือน ต.ค.จะได้รับการจัดสรรวัคซีนลงพื้นที่เพิ่มตามที่รัฐบาลได้บอกไว้ ส่งผลให้มีผู้ได้รับวัคซีนจำนวนเพิ่มขึ้น สถานการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลาย ม.อ.จะเปิดเรียนให้นักเรียนเข้าเรียนในห้องเรียนในภาคเรียนที่ 2 ได้ทันในเดือน พ.ย.