งานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะเร่งผลักดัน ตามมติของคณะรัฐมนตรี มีมติสนับสนุนจังหวัดจันทบุรีให้เป็น นครอัญมณีศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก (Chanthaburi: City of Gems) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมติดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อช่วยสนับสนุนประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก (World’s Gems & Jewelry Hub) และสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนั้น เป็นหนึ่งในธุรกิจที่รัฐบาลเร่งส่งเสริมและผลักดันมาตลอด นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันเดินหน้าจัดการประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021 กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการจัดงานเทศกาลนานาชาติฯ แต่เดิมมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2564 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ยังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้คณะผู้จัดงานมีมติ เลื่อนการจัดงานครั้งนี้ออกไป เป็นวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อ อัญมณี และยังเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรีและผู้ประกอบการจากจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งกรุงเทพฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับที่มีคุณภาพจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค และยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมงานได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคาผู้ผลิต ความพิเศษของงานครั้งนี้คือ ระยะเวลาของการจัดงาน เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน และเทศกาลขึ้นเขาคิชฌกูฏ คาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด ทั้งการท่องเที่ยว การค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง และในช่วงเวลาเดียวกันสถาบันเป็นเจ้าภาพจัดงาน การประชุมวิชาการนานาชาติ GIT Conference ครั้งที่ 7 และ Corundum Symposium 2021 รวมถึงกิจกรรมการประกวดพลอยในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทจันทบุรี ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีในการแสดงออกถึงศักยภาพของนักวิจัย/นักวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิชาการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถาบันจึงขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมสัมผัสกับงานยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดจันทบุรี“เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี”ที่จะจัดขึ้นวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้แนวคิด“จันทบุรี นครแห่งอัญมณี Chanthaburi City of Gems” งานนี้จะได้พบกับของดีของจังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐานระดับโลกที่มาจากผู้ผลิตโดยตรง ที่สำคัญงานนี้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงาน ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.changemsfest.com