เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน เทศบาลตำบลถนนใหญ่ โดย นายรัชพล เกียรติวินัยสกุล นายกเทศมนตรีตําบลถนนใหญ่ พร้อมคณะบริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ได้นำถุงยังชีพไปทำการมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย หลังน้ำลด เพื่อเยียวยา และเป็นขวัญกำลังใจให้กันและกันในยามที่เพื่อนมนุษย์ยามได้ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าผู้อื่น เราควรเห็นอกเห็นใจกันในยามที่ทุกข์ยาก นายกเทศมนตรีตำบลถนนใหญ่จึงได้ เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้