เพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โพสต์ข้อความระบุว่า...

ขอความร่วมมืองดการเข้า-ออกพื้นที่⛔️‼️

ชุมชนหลังวัดป่าเป้า ซอยอุ่นอารีย์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

หอพัก NT คอร์ท ย่านกำแพงดิน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่

หมู่ 1 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง

หมู่ 8 ตำบลหางดง อำเภอฮอด

หมู่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง

พร้อมขอให้ผู้ที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว สังเกตอาการ หากพบมีอาการผิดปกติ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง หรือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ