เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลบางงา นำโดย นายพิบูลย์ โพธิสมภาพวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลบางงา และคณะฯ ได้นำน้ำดื่ม และสิ่งของ ไปบริจาคสิ่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนตำบลพุคา พร้อมร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานท่ามกลางความลำบากน้ำท่วมในครั้งนี้และในการนี้ทางพนักงานได้กล่าวขอบคุณคณะ เทศบาลตำบลบางงาอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีที่ร่วมมาแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในครั้งนี้อีกด้วย