เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก สมัย  ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก และ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โด้ดำเนินการออกปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก (Active Case finding) ให้กับกำลังพล และครูทหารใหม่ โดยใช้รถชีวนิรภัย ป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ภายในค่ายทหาร สามารถดำเนินการฝึกทหารใหม่ได้อย่างปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้รถชีวนิรภัยกองทัพบก ซึ่งเป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วที่ใช้เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง (nasopharyngeal swab) เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kid (ATK) หากผลเป็นบวก จะดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักเพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศ และในจังหวัดอุตรดิตถ์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ และสามารถดำเนินการฝึกได้อย่างปลอดภัย ป้องกันลุกลาม และการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 สู่ชุมชน หากพบผู้ติดเชื้อได้เร็ว ก็จะสามารถรักษาได้ทันที สามารถควบคุมโรคได้เร็วและมีประสิทธิภาพ.