จับตาใบสั่ง "คนแดนไกล" "ทวี" นั่ง "หน.เพื่อไทย" ดึง "ประชาชาติ" กลับ