รัฐธรรมนูญ 2560 ออกแบบให้การเมืองไทยไม่มีพรรคการเมืองใดได้คะแนนเสียงแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แบบพรรคเดียวแบบแลนด์สไลด์ จนนำไปสู่รัฐบาลผสม 20 พรรค มากที่สุดในประวัติศาสตร์

ธรรมชาติของรัฐบาลผสมนั้น ต้องประคับประคองพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล แม้จะมีปัญหากันบ้างก็ เปรียบเหมือนลิ้นกับฟัน ที่ใกล้ชิดกันก็ต้องมีกระทบกันบ้าง แต่ในสถานะที่พรรคพลังประชารัฐ ที่เป็นพรรคแกนนำไม่ได้ชัยชนะมาแทบถล่มทลายต้องพึ่งพรรคร่วมรัฐบาลจึงต้องอาศัยศิลปะในการอยู่ร่วมกันอย่างสูง

แม้จะมีความพยายามเพิ่มคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐ แต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหากับพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ กับพรรคพลังประชารัฐนั้นเคยขบเหลี่ยมกันตั้งแต่ เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช แทนนายเทพไท เสนพงศ์ ที่พ้นจากตำแหน่งไปเพราะต้องคำพิพากษาศาล

ผลปรากฏว่านายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ จากพรรคพลังประชารัฐ มีชัยชนะเหนือ นายพงษ์สินธุ์ เสนพงศ์ จากพรรคประชาธิปัตย์

แม้การเลือกตั้งครั้งนั้นจะมีการทวงถามถึงมารยาทของพรรคร่วมรัฐบาล ที่ต้องปล่อยให้พรรคประชาธิปัตย์ได้รักษาพื้นที่ แต่ไม่มีสัญญาณตอบรับจากพรรคพลังประชารัฐ

และล่าสุดกรณีมติครม.เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 รับทราบกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) โดยให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี แทน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นการชั่วคราว ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะกรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

แม้หน่วยงานเดิมทั้ง 4 กรมนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของ ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ในอำนาจกำกับดูแลของนายจุรินทร์

ทำให้มีแรงกระเพื่อมออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งไม่น่าจะเป็นผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาล กระทั่งพล.อ.ประยุทธ์ ได้ลงนามยกเลิกคำสั่งดังกล่าวแล้ว

ด้วยสถานการณ์ของรัฐบาลที่ยังลุ่มๆดอนๆ เผชิญสารพัดวิกฤติ การทำลายมิตรจึงไม่ใช่เรื่องมงคล